Concediu paternal + Atestat puericultura

 
Concediul paternal se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 210/1999 din 31.12.1999 privind concediului paternal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 31.12.1999 si a Hotararii 244 din 10.04.2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 11.04.2000.

Concediul paternal se acorda in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului nascut.
Beneficiar al acestui concediu este tatal copilului nou-nascut care participa efectiv la ingrijirea acestuia, indiferent daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat de acesta.

  • Durata concediului paternal este de 5 zile lucratoare platite si se acorda la cerere in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, fiind justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.
  • Daca tatal copilului nou-nascut a absolvit cursul de puericultura, durata concediului paternal se majoreaza cu inca 10 zile lucratoare, la un total de 15 zile lucratoare,  de acest drept tatal beneficiind o singura data, indiferent de numărul copiilor titularului.

Cursul de puericultură este tinut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nasterea copilului.

În urma verificarii notiunilor dobandite,  medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. (vezi mai jos modelul pe care il poti oferi medicului spre completare)

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal, cursul de puericultură constă în prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut.

În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obtinerea atestatului în conditiile verificarii notiunilor dobandite de catre medicul de familie.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însusirea notiunilor si cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura si parafa medicului de familie.


Model atestat de absolvire a cursului de puericultura :

Cabinet medical individual de familie
__________________________
ATESTAT
de absolvire a cursului de puericulturã
Dl. _________________________________________, avand CNP __________________, posesor al B.I./C.I. seria ___ nr _________, eliberat/ã de _________________ la data de ____________, domiciliat in ___________________________________________________, incadrat la _____________________________, asigurat la Casa de Asigurãri a ________________, a insusit temeinic notiunile elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, necesare participãrii efective a tatãlui la ingrijirea copilului nou-nãscut, prezentate in cadrul cursului de puericulturã tinut la cabinetul medicului de familie.
Prezentul atestat se elibereazã pentru a-i servi asiguratului la acordarea concediului paternal, in conditiile prevederilor art.4 alin.(1) din Legea nr.210/1999 privind concediul paternal si art.7 din Hotãrirea Guvernului nr.244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999.
Data . . .
Semnãtura si parafa medicului de familie

Pentru mai multe detalii, folositi rubrica COMENTARII!

Niciun comentariu:

Cantece minunate pentru copii